top of page

Evenement video praktische info

Aanpak

 • Elk evenement verdient en vereist zijn eigen persoonlijke aanpak, vanwege deze reden zal er eerst een kennismakingsgesprek gepland worden waarbij de wensen en mogelijkheden besproken worden.

 • Indien gewenst kunnen er 2 camera's ingezet worden, 1 statisch beeld (bv: DJ Booth) en 1 camera in & rond de actie.

 • Eens de wensen duidelijk zijn (lengte, ritme, motivatie, doelpubliek, gevoel, platform, …) zal er een muziekkeuze gemaakt worden.

 • Er wordt de optie gegeven om zelf een audio bestand te selecteren afkomstig van storyblocks of motionarray.
  Dit kan ook overgelaten worden aan mij, dan voorzie ik ±5 verschillende bestanden waaruit je een selectie maakt.

 • De rechten op de muziek die aangeboden wordt, is volledig in orde voor commercieel gebruik op het platform naar keuze.

 • Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor audio opnames omtrent welkomstwoord of getuigenissen van bezoekers, er wordt gebruik gemaakt van professionele apparatuur om de beste opnamekwaliteit te garanderen.

 • Alle vermelde onderwerpen op deze pagina en meer komen aan bod in het kennismakingsgesprek.Bv: als er meerdere videografen aanwezig zijn is er een afstemming benodigd in de manier van filmen en opnameformaten, dit is geen enkel probleem.

 • Tot 10km van Wellen zijn de verplaatsingen inbegrepen in de prijs, hierbuiten wordt er 0.4 euro / km verrekend.

Technische info

 • Naargelang de gewenste lengte van de event video zal er een tijdspanne besproken worden van mijn aanwezigheid tijdens het evenement.

 • In deze tijdspanne voorzie ik al het gevraagde beeldmateriaal (and some more) dewelke de dag na het evenement gemonteerd zullen worden en resulteren in de éérste ruwe versie “roughcut 1”.
  Eventuele wijzigingen worden dan opgelijst en diezelfde dag nog aangepast, dit resulteert in “roughcut 2”

 • In de kost zit tem “roughcut 5” inbegrepen, wijzigingen die hierna moeten gebeuren zullen een uurtarief met zich meebrengen.
  Dit komt zelden tot nooit voor, meestal is de 3de of 4de “roughcut” ook de finale versie.

 • De montage gebeurt in de professionele software “Davinci Resolve”, ook de kleurcorrectie/gradering en audiobewerking gebeuren in dit pakket.

 • Eventuele thumbnails (Youtube) worden gegenereerd & bewerkt in “Capture One Pro

 • Oplevering van de finale versie gebeurt via wetransfer, usb of dvd.
  Afhankelijk van het aantal “revisies” is dit in de praktijk 3-4 dagen na het evenement.

 • Indien er specifieke belichting zou benodigd zijn kan deze ingezet worden.

Geschatte tijdspanne (naargelang de lengte van de productie)

 • Kennismakingsgesprek, audio selectie

 • Opnames genereren tijdens het evenement

 • Dag na evenement: oplevering “roughcut 1”

 • Dag 2-3 na evenement: oplevering “roughcut 2 – 5”

 • Dag 4-5 na het evenement: oplevering finale versie

Beeldmateriaal praktisch

 • Specifieke wensen zoals retouchering worden in samenspraak bekeken.

 • Er wordt ten allen tijde aandacht besteedt om elk beeld zo natuursgetrouw tot zijn recht te laten komen.

 • De rechten op alle opgeleverde revisies inclusief finale versie zijn volledig van de opdrachtgever met één uitzondering: deze mogen niet commercieel verkocht worden, dit kan vanzelfsprekend wel besproken worden.

Etiquette, professionalisme van de videograaf​

 • Het belangrijkste onderdeel van event videografie is dat de aanwezigen zo weinig mogelijk “last” of invloed ervaren van de cameraman, deze mag nooit als een storend element ervaren worden.

 • De videograaf houdt ten alle tijden een low-profile aanwezigheid zodoende er geen frustraties ontstaan bij de aanwezigen.

 • Om deze reden zal de videograaf dan ook zwarte kledij dragen.

 • Indien er personen zijn die bezwaar uiten tegen de opname van hun persoon zullen deze beelden meteen verwijderd worden en zal er ter plekke een alternatief beeld gemaakt worden.

Contacteer me vrijblijvend indien u meer informatie wenst of als er vragen/onduidelijkheden zijn. 

bottom of page