top of page

Eventfotografie praktische info

Gebruik makend van het aanwezige licht.

 • Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een lichtsterke lens (bv: f1.8) dewelke zeer goed presteert in duistere omgevingen of afwisselend gekleurd licht, ten alle tijden tracht ik de ISO zo laag mogelijk te houden.

 • De kleurrijke omgeving & sfeer komt zo volledig tot zijn recht en dit geeft het meest realistische beeld van de locatie.

 • Deze kleurrijke verlichting tracht ik altijd als achtergrond te gebruiken waar mogelijk zodat er een mooi dieptezicht ontstaat in het beeld.

 • Er word gebruik gemaakt van lage (kikker), hoge (vogel), over the shoulder, etc perspectieven waar mogelijk om de dynamiek ten volle tot zijn recht te laten komen.

 

Gebruik makend van een externe flits & softbox.

 • Indien er een externe flits wordt gebruikt tbv de fotokwaliteit zal dit steeds met een softbox op de flits gebeuren.

 • Deze softbox maakt dat het licht zacht over het onderwerp verdeeld wordt en er geen harde schaduwen ontstaan, dit komt zeer natuurlijk over bij het nemen van prtretten op een evenement.

 • Mensen die een probleem hebben met de harde flits ervaren dit als aangenamer.

 

Locatie fotografie - Artistieke beeldvorming

 • Er word gebruik gemaakt van verschillende technieken waaronder "dragging the shutter" zodat er een dynamisch beeld ontstaat.

 • Ook zullen er close-ups genomen worden van de omgeving, details, flessen, etc gebruik makend van een weinig scherptediepte, dit maakt dat het onderwerp zeer scherp en duidelijk wordt afgebeeld en de achtergrond "onscherp" wordt.

 • Op deze manier leggen we de focus op een bepaald onderwerp bv: logo van de onderneming, glazen, flessen, ...

 • Tot 10km van Wellen zijn de verplaatsingen inbegrepen in de prijs, hierbuiten wordt er 0.4 euro / km verrekend.

 

Medewerkers

 • Gebruikmakend van een lage aperture (weinig scherptediepte) zullen er portretbeelden ontstaan van alle (gewillige) aanwezige medewerkers inclusief groepsfoto's.

 • De foto's vormen een mooi beeld van de medewerkers en kunnen ook dienst doen voor administratieve doeleinden.

 

Photoboot fotografie

 • Een mogelijkheid is dat er een kleine ruimte voorzien wordt met een thematische achtergrond inclusief versiering bv: Halloween.

 • De bezoekers hebben dan de optie om in deze thematische set-up een korte fotoshoot (3-4 beelden) te houden met poses of maskers naargelang de wens er is.

 

Beeldmateriaal praktisch

 • Uit een eventshoot van ±4u ontstaan er +150 hoge resolutie beelden (.JPG) met watermerk naar keuze zoals bv: logo van de zaak.
  Deze kunnen ook in een kleiner (web)formaat voorzien worden, bv 1920x1280 (2048px), andere formaten of resoluties zijn altijd mogelijk.

 • De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om een bepaalde voorkeur te uiten omtrent het type shots, zie: "Types of Camera Shots" (in progress).

 • Elk beeld krijgt (indien benodigd) een basis nabewerking bestaande uit: Witbalans, belichting, kleur, rechttrekken, croppen, watermerk.

 • Dit betekent ook dat elk beeld tot 3x toe wordt nagekeken en (indien benodigd) specifieke aanpassingen krijgt rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever.

 • Er wordt ten allen tijde aandacht besteedt om elke foto zo natuursgetrouw tot zijn recht te laten komen.

 • 50 afgewerkte foto’s zijn 12u na het evenement beschikbaar, de overige foto's zijn maximaal 24u na afloop van het evenement beschikbaar via een overdrachtsmanier naar keuze bv: Dropbox, Weshare, usb, dvd, ...

 • De rechten op deze opgeleverde foto's zijn volledig van de opdrachtgever met één uitzondering: deze mogen niet commercieel verkocht worden, dit kan vanzelfsprekend wel besproken worden.

 • Indien de grootte van het evenement of de organisatie hierom vraagt kunnen er meerdere fotografen ter plekke komen, bespreek dit op voorhand.

 

Etiquette, professionalisme van de fotograaf

 • Het belangrijkste onderdeel van eventfotografie is dat de aanwezigen zo weinig mogelijk “last” of invloed ervaren van de fotograaf, deze mag nooit als een storend element ervaren worden.

 • De fotograaf moet een aanvullende waarde zijn, dit hoort voor de bezoeker een mooie herinnering te zijn van een avond waar ze reeds lange tijd naar uitkijken en een glimlach creëren bij het terugzien van de foto.

 • Indien er bij spontane fotografie (bv: dansende aanwezigen) bezwaar wordt geuit zal het betreffend beeld ook meteen verwijderd worden.

Contacteer me vrijblijvend indien u meer informatie wenst of als er vragen/onduidelijkheden zijn. 

bottom of page